Roboty ziemne

Oferujemy Państwu następujące usługi w zakresie robót ziemnych:

• przygotowanie placu pod budowę

• niwelacja i skarpowanie terenu

• wykopy pod domy jednorodzinne i wielorodzinne

• wykopy pod budownictwo mieszkaniowe

• wykopy pod budownictwo przemysłowe

• prace przy budowie i przebudowie dróg, autostrad i mostów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

• wykopy pod hale i magazyny

• korytowania pod drogi i parkingi

• zasypki ław fundamentowych

• wykopy oczek wodnych, basenów

• wykopy przyłączy gazowych, wodnych, elektrycznych, telefonicznych i kanalizacyjnych