Usługi komunalne

Firma Czest-Bud świadczy usługi zbiórki i wywozu nieczystości stałych i płynnych, selektywnej zbiórki i dalszego zagospodarowania surowców wtórnych.

Oferujemy Państwu następujące usługi:

- Prace porządkowe oraz utrzymywanie czystości na placach, drogach, ulicach, chodnikach.

• ręczne oczyszczanie (dróg, placów, chodników) w sezonie letnim i zimowym

• likwidacja zachwaszczenia nawierzchni (przerostów)

• oczyszczanie z bieżących zanieczyszczeń

• odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem nawierzchni chodnikowej w sezonie wiosenno-jesiennym mechaniczne oczyszczanie dróg, ulic, placów

• w sezonie zimowym płużenie sprzętem mechanicznym wraz z posypywaniem mieszanką solną i piaskowo - solną sezonie zimowym

- Konserwacja zieleni:

• konserwacja zieleni wysokiej i niskiej

• pielęgnacja krzewów i żywopłotów

• koszenie trawy, usuwanie chwastów

• grabienie wiosenne i jesienne liści

- Wywóz odpadów i gruzu kontenerami.

- Wywóz nieczystości płynnych.

Nasza oferta jest skierowana do mieszkańców budynków jedno- i wielorodzinnych, zakładów produkcyjnych, firm, sklepów, jednostek administracyjnych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.